/files/1/1/8/5/augustus19-48%20-%20Copy.jpg?width=1600&height=500&mode=crop

Informatie Annuleringfonds Terschelling Recreatie B.V.

Bij reservering kunt u een annuleringsfonds afsluiten. Bij deelname aan het annuleringsfonds kunt u zich vrijwaren tegen kosten van annulering veroorzaakt door een van onderstaande gebeurtenissen, mits gestaafd met officiële verklaringen. Indien een officiële verklaring niet mogelijk is behouden wij ons het recht voor een onderzoek in te stellen. Bij annulering worden er € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. Niet tijdig of onvolledige betaling geldt als annulering. Zonder kennisgeving niet komen op aankomstdag wordt gezien als annulering. De premie van deelname aan het annuleringsfonds is 6% van de kale huursom).

 

  1. Bij plotseling opgetreden ziekte of ongeval, een der gezinsleden overkomen.
  2. Bij sterfgeval in de familie, d.w.z. overlijden van partner, (schoon-)ouders, kinderen, broers/zussen van de hoofdpersoon c.q. gezinsleden.
  3. Een bijzondere oproep voor opkomst in militaire dienst, anders dan bij mobilisatie.
  4. Onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon.

 

De uitkering van de annuleringskosten of de afbreekvergoeding is beperkt tot de verzekeringssom. Het annuleringsfonds loopt van de dag van reservering tot de dag van vertrek. In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie als gevolg van 1 t/m 4 wordt na afrekening van het genoten aantal dagen het resterende vooruitbetaalde bedrag aan u terug betaald.

 

Voorwaarden Verhuur vindt plaats onder de Recron-voorwaarden Vakantieverblijven.